چهارشنبه, 2 بهمن 1398

نرخ تعرفه های سال 93 به شرح ذیل ابلاغ و از تاریخ 1/1/93 قابل اجرا می باشد.

1- حق النظاره چاههای صنعتی شرکت شهرک ها و صنایع کوچک به مبلغ 754 ریال در هر متر مکعب

2- حق النظاره چاههای صنعتی صنایع بزرگ مستقل  به مبلغ 941 ریال در هر متر مکعب

3- حق النظاره شهرداری ها (فضای سبز) و منابع طبیعی به مبلغ 708 ریال در هر متر مکعب

4-حق النظاره مراکز نظامی و انتظامی به مبلغ 1414 ریال در هر متر مکعب

5- حق النظاره مراکز آموزشی و دانشگاهی و درمانی به مبلغ 565 ریال در هر متر مکعب

6- حق النظاره حداقل رقم دریافتی چاههای صنعت و سایر به مبلغ 10 میلیون ریال

7-آب بها سطحی گرمسار جهت مصرف کشاورزی (حقابه حبله رود) به مبلغ 100 ریال

8- آب بها مازاد شبکه گرمسار جهت مصرف کشاورزی (حبله رود) به مبلغ 170 ریال

9- آب بها سطحی صنعت و سایر رودخانه حبله رود(مشترکین قدیمی) به مبلغ 5000 ریال در هر متر مکعب

10-آب بها سطحی صنعت و سایر رودخانه حبله رود (قراردادهای اشتراک آب) به مبلغ 7500 ریال در هر متر مکعب

11-نرخ اضافه برداشت صنعت و سایر به مبلغ 11340 ریال در هر متر مکعب

12- آب بها سطحی کشاورزی سد دامغان در سال زراعی 93-92 به مبلغ 105 ریال

14- آب بها قراردادهای راهسازی (با تانکر) به مبلغ 15000 ریال در هر متر مکعب

15-آب بها تخصیص معوض سد دامغان (شرکت فولاد کویر دامغان) به مبلغ 7500 ریال در هر متر مکعب

16- آب بها خدماتی از چشمه ها  به مبلغ 2600 ریال در هر متر مکعب

17-- آب بها قراردادهای تأمین آب زیرزمینی  به مبلغ 7000 ریال در هر متر مکعب

18-نرخ پساب مهدیشهر در شش ماهه اول سال جاری 2500 ریال در هر متر مکعب

19- نرخ پساب مهدیشهر در شش ماهه دوم سال جاری 900 ریال در هر متر مکعب

 

بازدید:5259
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/28
آخرین به روزرسانی: 1397/10/29