سه‌شنبه, 24 تیر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1399/03/19 خدمات مطالعات مرحله دوم باستان شناسی (گمانه زنی، کاوش و جابجائی) در محدوده سد فینسک ارزیابی دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/03/19
بازدید:20

       
تاریخ ثبت: 1399/02/17 راه دسترسی و سیستم انحراف سد فینسک مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/02/17
بازدید:47

       
تاریخ ثبت: 1399/02/16 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم و بازنگری مرحله اول ساماندهی رودخانه حسین آباد کالپوش استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/02/16
بازدید:51

       
تاریخ ثبت: 1398/12/24 الحاقیه مرمت تجهیزات هیدرومکانیکال سد دامغان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/12/24
بازدید:36

       
تاریخ ثبت: 1398/11/28 خدمات مهندسی مطالعات موردی تعیین حد بستر و حریم رودخانه های استان سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/11/28
بازدید:50

       
تاریخ ثبت: 1398/11/15 مطالعه استقرار الگوی مدیریت مشارکتی محدوده مطالعاتی ایوانکی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/11/15
بازدید:50

       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 خدمات مهندسی نظارت بر مرمت و بازسازی پروژه های تغذیه مصنوعی‌ زیدر و ارمیان شهرستان میامی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:61

       
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: