سه‌شنبه, 1 مرداد 1398

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1398/03/29 مطالعه تعیین شبکه پایش و حریم کیفی منابع آب محدوده های مطالعاتی شاهرود،بسطام،گرمسار(صرفا جهت شرکت مشاوران ذکر شده در دعوتنامه) و ایوانکی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/03/29
بازدید:41

       
تاریخ ثبت: 1398/03/05 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان (صرفا شرکتهای لیست کوتاه مندرج در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد فنی و مالی می باشند )) مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/03/05
بازدید:30

       
تاریخ ثبت: 1398/01/31 مطالعات مهندسی ارزش سد مخزنی فینسک(صرفا برای شرکتهای قید شده در دعوتنامه) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/01/31
بازدید:45

       
تاریخ ثبت: 1397/09/12 خدمات مشاوره و اطلاع رسانی،آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی در استان سمنان استعلام دفترقراردادها

تاریخ ثبت: 1397/09/12
بازدید:318

       
تاریخ ثبت: 1397/08/19 خدمات نقشه¬برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه¬¬های چاشم و عبدالله آباد استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/08/19
بازدید:411

       
تاریخ ثبت: 1397/07/08 مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه گلرودبار استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/07/08
بازدید:463

       
تاریخ ثبت: 1397/04/11 صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/04/11
بازدید:661

       
« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه: