|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

امور آب شهرستان سمنان

                                                               امور منابع آب شهرستان سمنان

 

موقعیت مکانی:

 کیلومتر سه جاده سمنان - دامغان، روبروی درب دانشکده فنی مهندسی دانشگاه سمنان

کدپستی : 36111-35131


تلفن: 33282019-023 دورنگار: 33282018-023

آدرس سمنان - کیلومتر سه جاده دامغان روبروی دانشگاه سمنان 


حوزه عملکرد: شهرستانهای سمنان
دشت های محدوده مطالعاتی تحت عملکرد: سمنان، سرخه، لاسجرد، فولادمحله و چاشم دشت های تحت عملکرد این امور می باشند. که دشت های سمنان و سرخه و لاسجرد به لحاظ حفر چاه ممنوعه و دشت های فولاد محله و چاشم جزء مناطق محدوده می باشند.

 

نام مدیر مربوطه: مهندس ابوطالب قانع    تعداد پرسنل: 16 نفر ( رسمی قراردادی شرکتی و مشاور )          سال تاسیس: 1359

تاریخچه:

در اوایل سال 1359 دفتر امور آب سمنان در شهر سمنان تأسیس گردید و تا قبل از آن کلیه امور مربوط به پرونده های بخش حفاظت آبهای زیرزمینی به صورت متمرکز در شرکت آب منطقه ای تهران انجام می شد. در اواسط سال 1384 اداره کل امور آب استان سمنان از شرکت آب منطقه ای تهران به طور کلی منفک و تحت عنوان شرکت آب منطقه ای سمنان مستقل گردید.

 و این امور در نیمه دوم سال 1381 به صورت مستقل تشکیل گردید و از آن زمان تاکنون تمامی امور مربوط به حفاظت و  بهره برداری از آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده شهرستان سمنان در این امور انجام می شود.

 

 

توصیف شرایط اقلیمی استان و منابع آبی:

شهرستان سمنان به وسعت 20000 کیلومتر مربع وجمعیتی بالغ بر 150000 نفر بوده  که شامل شهرهای سمنان،سرخه و روستاهای اقماری شامل لاسجرد،افتر،اروانه،رکن آباد،خیرآباد،صوفی آباد، بیابانک وآبادی های دیگر مستقر می باشند.

بیش از 80 درصد از وسعت این شهرستان رادشت کویر وبیابان تشکیل  می دهد .دشتهای سمنان ،سرخه ولاسجرد،بیابانک وصوفی آباد از مهمترین منابع زیرزمینی تامین آب شرب ،صنعت وکشاورزی می باشند.

   رودخانه های امامزاده عبداله ،سرخه ،گلرودبار،آبگرم ومسیلهای زیوان ،زرتل چاشتخوران از مهمترین منابع آّبهای سطحی این شهرستان می باشند.

   حجمی معادل شانزده (16) میلیون متر مکعب  جهت تامین آب شرب شهر سمنان از چشمه های روزیه و گلرودبار به سمنان منتقل می شود .                                                               

شاخص ترین طرح های آبی انجام شده یا در حال انجام در شهرستان:

تغذیه مصنوعی چاشتخوران:هدف از اجرای پروژه:تغذیه دشت و جلوگیری از زیانباری سیلاب- حجم آب تنظیمی 17 :/1میلیون متر مکعب،

 سال شروع : 1381 –سال خاتمه : 1383

تغذیه مصنوعی زرتل:هدف از اجرای پروژه:تغذیه دشت و جلوگیری از زیانباری سیلاب-حجم آب تنظیمی: 2 میلیون مترمکعب،

 سال شروع : 1381 –سال خاتمه: 1384

تغذیه مصنوعی آبگرم:هدف از اجرای پروژه:تغذیه دشت و جلوگیری از زیانباری سیلاب-حجم آب تنظیمی: 33/1میلیون مترمکعب،

 سال شروع : 1373- سال خاتمه : 1376

تغذیه مصنوعی اروانه:هدف از اجرای پروژه:تغذیه دشت و جلوگیری از زیانباری سیلاب-حجم آب تنظیمی: 67/0میلیون مترمکعب،

سال شروع : 1379- سال خاتمه : 1380

پروژه انتقال آب شور آبگرم: هدف از اجرای پروژه: حذف هیدرولیکی سالانه حدود ششصدهزارمترمکعب آب شور چشمه های آبگرم با ECحدود 14000 میکروموس بر سانتیمتر و ممانعت از نفوذ آن به بخش باکیفیت آبخوان سمنان - پروژه شامل سیستم انحراف آب بمنظور آبگیری و خط انتقال  بطول 5/14کیلومتر منتهی به کویرمی باشد.

انتقال آب از چشمه روزیه به سمنان :هدف از اجرای پروژه:تغذیه دشت و جلوگیری از زیانباری سیلابحجم آب تنظیمی 

تغذیه مصنوعی امامزاده عبدالله(دردست اجرا): هدف از اجرای پروژه: مهارسیلابهای حوضه امامزاده عبدا...  - جلوگیری از خسارت به اراضی پائین دست-  مهار و تغذیه سالانه 4 میلیون مترمکعب آبخوانهای دشتهای سرخه و لاسجرد


 

اولویت های تحقیقاتی در سطح شهرستان:

•        تکمیل شبکه پیزومتری در پایاب پروژه های تغذیه مصنوعی شهرستان سمنان

•        بهسازی و بازسازی دهنه های آبگیر معادن شن و ماسه ( شن چال ها) موجود جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی در دشت سمنان

•        تکمیل شبکه پیزومتری در محدوده جنوبی دشت

 

وضعیت منابع آب زیرزمینی شهرستان به تفکیک دشت های شهرستان:

چاه :

1-محدوده سمنان 408 حلقه      2- لاسجرد و سرخه 144 حلقه


قنات :

1-محدوده سمنان  72 رشته     2- لاسجرد و سرخه 33 رشته

 

تعداد چشمه:

1-    محدوده سمنان   59 دهنه    2- لاسجرد و سرخه 58 دهنه

 

شرح مختصری از فعالیت های در حال انجام در شهرستان:

الف) حفاظت آبهای زیرزمینی

•        - رسیدگی به درخواست متقاضیان مبنی بر صدور مجوزهای حفر، جابجائی، کف شکنی، لایروبی، تغییر نام و افزایش قدرت و... همچنین پاسخ به استعلام های واصله از مدیریت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و تکمیل پرونده.

•        - بازدید میدانی و تهیه گزارش کارشناسی جهت طرح در کمیسون رسیدگی به پروانه ها.

•        - تهیه فرم حسابداری تخصیص  و پیشنهاد تخصیص جهت طرح در کمیته مدیریت منابع آب شرکت متبوعجهت چاههای جدیدالحفر.

•        -  صدور مجوزهای حفر چاه ، تغییر مکان، کف شکنی، لایروبی، احداث ایستگاه پمپاژ

•        - نظارت بر استقرار دستگاه حفاری ، عملیات حفاری و لوله گذاری طبق  مجوزهای صادره و نهایتاً ترخیص دستگاه حفاری.

•        - نظارت بر آزمایش پمپاژ چاهها به منظور تعیین میزان قدرت مورد نیاز متناسب با دبی مصوب.

•        - نظارت ، کنترل بر بهره برداری از چاهها مطابق پروانه های صادره و جلوگیری از اضافه برداشت.

•        - فعالیت گروه گشت و بازرسی به منظور شناسایی چاههای محفوره غیرمجاز،اضافه برداشت  و صدور اخطاریه به صاحبان اینگونه چاهها و عنداللزوم معرفی به مراجع ذیصلاح قضایی جهت پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه و پیگیری موضوع تا مختومه شدن پرونده.

•        - تهیه بانک اطلاعاتی در بخش حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی به منظور جمع آوری مشخصات کلیه چاههای موجود در محدوده های مطالعاتی مختلف و همسان سازی آمار موجود در بخش های حفاظت و مطالعات.

•        - بازدید و انجام کارشناسی از چشمه های موجود در منطقه

•        ب) حفاظت آبهای سطحی و مهندسی رودخانه

•        -  بازدید و انجام کارشناسی از معادن شن و ماسه و خاک رس و نظارت بر بهره برداری از آنها وفق مجوزهای صادره نظارت بر رعایت حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تجاوزات احتمالی.

ج) واحد مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی

•        - جمع آوری آمار و نظارت بر عملکرد متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی در محدوده شهرستان.

•        - تهیه اقلام مورد نیاز جهت تجهیز و تکمیل ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی با همکاری شرکت متبوع.

•        - تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دریافت شده از متصدیان ایستگاهها با استفاده از نرم افزارهای موجود.

•        - اندازه گیری سطح آب چاههای پیزومتر و مشاهده ای به منظور تهیه و ترسیم هیدروگرافهای مربوطه به صورت ماهانه.

•        - تعیین محل چاههای پیزومتر به منظور تکمیل شبکه با همکاری مطالعات شرکت آب منطقه ای.

•        - نظارت بر حفاری و لوله گذاری چاههای پیزومتر با همکاری مطالعات شرکت متبوع.

د) واحد درآمد و امور مشترکین

•        - محاسبه حق النظاره و آب بها و صدور قبوض مربوطه وفق آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود.

و) واحد طرحهای عمرانی

•        - بررسی و پیشنهاد اجرای طرحهای عمرانی در محدوده شهرستان.

- همکاری با معاونت طرح و توسعه جهت اجرای طرحهای عمرانی.

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 17 آبان 1402
 
 12473
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 66
 • بیشترین بازدید همزمان : 266
 • بازدید امروز : 3,496
 • بازدید دیروز : 2,540
 • کل بازدید : 7,106,971
 • آخرین به روزرسانی : 22 خرداد 1403 11:29:15
 • شناسه IP شما : 3.236.83.154

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان
 • کدپستی : 3518888614
 • تلفن : 02333361913
 • فاکس : 02333361917
 • پست الکترونیکی : info[at]smrw.ir
 • پیامک : 3000290012
 • تلفن گویا : 02333361916