چهارشنبه, 3 خرداد 1396

1393

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1393/03/10 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1392

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1392/04/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1391

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 37825/11/10 وزارت نیرو 1391/07/01 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل 446/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 1391/02/30 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1389

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... مقام معظم رهبری 1389/11/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... 100/42542 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1389/02/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1388

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور 1388/01/25 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1387

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 62870/50/100 دفتر وزیر 1387/06/24 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1384

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم . 19454 ت 33263 ّ معاون اول رئیس جمهور 1384/04/22 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا