چهارشنبه, 29 اسفند 1397

آدرس : سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان

کد پستی : 88614-35188

تلفن : 023-33361913-33361914-33361915

تلفن گویا : 023-33361916

فاکس : 023-33361917

پست الکترونیک شرکت :
                                                   info(at)smrw.ir
                                               herasat(at)mrw.ir  

 

آدرس سایت شرکت آب منطقه ای سمنان :

                                           http://www.smrw.ir


 

شماره تماس واحد های داخل سازمان
 

   دفتر مدیر عامل  :  023-33361919
   پست الکترونیک : modiramel(at)smrw.ir
 
   دفتر معاونت حفاظت و بهرهبرداری :  023-33361921
   آدرس پست الکترونیک : hefazat(at)smrw.ir

   دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : 023-33361980
   پست الکترونیک : barnamehrizi(at)smrw.ir
 
   دفتر معاونت طرح و توسعه : 023-33361981
   پست الکترونیک : tarh(at)smrw.ir

   دفتر مدیریت مطالعات پایه منابع آب : 023-33362018
   پست الکترونیک : motaleat(at)smrw.ir
 
   دفتر مدیریت حقوقی : 023-33362001
   پست الکترونیک : hoghoghi(at)smrw.ir

   دفتر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : 023-33361979
   پست الکترونیک : mali(at)smrw.ir
 
   دفتر مدیریت مالی و ذیحسابی : 023-33362002
   پست الکترونیک : zihesabi(at)smrw.ir

   مدیریت امور کارکنان و پشتیبانی : 023-33361913 داخلی 248
   پست الکترونیک : poshtibani(at)smrw.ir
 
   دفتر مدیریت حراست : 023-33361918
   پست الکترونیک : herasat(at)smrw.ir

   واحد قراردادها : 023-33362003
   پست الکترونیک : gharardadha(at)smrw.ir

  واحد تحقیقات : 023-33361913 داخلی 227
  پست الکترونیک : tahghighat(at)smrw.ir

   واحد روابط عمومی : 023-33361794
   پست الکترونیک : ravabetomomi(at)smrw.ir
 
  واحد فن آوری اطلاعات : 023-33362056
  پست الکترونیک : it(at)smrw.ir

 

شماره تماس داخلی پرسنل داخل سازمان

  چارت سازمانی


ادارات  زیر مجموعه :

- امور منابع آب شهرستان سمنان      

               آدرس :  سمنان، کیلومتر سه جاده دامغان روبروی دانشگاه سمنان      کد پستی : 36111-35131

               تلفن : 023-33320018 -33320019  دورنگار : 33320018   پست الکترونیک : semnan(at)smrw.ir

 

- امور منابع آب شهرستان مهدیشهر

              آدرس :  مهدیشهر،خیابان امام (ره)،بالاتراز بیمارستان 15خرداد،خیابان امیر کبیر،اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر کد پستی: 94189-35619

               تلفن : 023-33629525 - 33629545  دورنگار : 33629535-023   پست الکترونیک : mahdishahr(at)smrw.ir

 

- امور منابع آب شهرستان های گرمسار و آرادان     

               آدرس: گرمسار، بلوار شهید بهشتی   کد پستی:  55796-35817

                تلفن : 023-34224163 - 34223090  دورنگار : 023-34223090   پست الکترونیک : garmsar(at)smrw.ir

 

- امور منابع آب شهرستان دامغان            

               آدرس: دامغان، میدان سعدی، نبش رزشمالی، اداره امور آب شهرستان دامغان   کد پستی:  36716-37871

                تلفن : 023-35221556 - 35223112  دورنگار : 023-35223112  پست الکترونیک : damghan(at)smrw.ir

 

- امور منابع آب شهرستان شاهرود           

                آدرس :  شاهرود، میدان کارگر، حافظ جنوبی، مجتمع اداری، امور منابع آب شاهرود     کد پستی : 48897-36197

                 تلفن : 023-32344902  - 32344902  دورنگار : 32344902-023  پست الکترونیک :  shahrood(at)smrw.ir

 

- امور منابع آب شهرستان میامی          

                آدرس :  میامی، شهرک گلها،میدان عاشورا، خیابان اول، قطعه 37     کد پستی : 36319-75735

                 تلفن : 023-33624448   دورنگار :  023-32624448   پست الکترونیک : mayamey(at)smrw.ir

 

سازمانهای حاکمیتی:
 

- وزارت نیرو

             آدرس :  تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش، ساختمان وزارت نیرو     کد پستی :  1996833913

             تلفن :  021 - 81606000         دورنگار :                                           پست الکترونیک : info(at)moe.gov.ir

 

- شرکت مدیریت منابع آب ایران
           آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 517، ساختمان شرکت مدیریت منابع آب ایران       کد پستی :  1415854651

            تلفن : 021 - 81606000             دورنگار :   021 - 88916600            پست الکترونیک : info(at)wrm.ir

 

- استانداری سمنان
           آدرس : سمنان، بلوار بسیج، استانداری سمنان   کدپستی : 3514799611

           تلفن: 023-3344360                  دورنگار : 023-33443507                   پست الکترونیک : 
 

 

بازدید:7220

تاریخ ثبت: 1393/09/11
آخرین به روزرسانی: 1397/04/03