دوشنبه, 7 مهر 1399

                                                چشمه علی دامغان

 

مجموعه ((چشمه علی))در شمال شهر تاریخی دامغان وحدود 30کیلومتری  این شهر بین روستای آستانه وکلاته رودبار واقع است . این مجموعه  در محل چشمه  همراه با جاذبه های طبیعی وتاریخی  مختلفی قرار گرفته است . در زمان فتحعلی  شاه  در آن یک مسجد ویک عمارت ساخته شده است.بنای فتحعلی شاهی در میان رودخانه ووسط مجموعه ی  تفریحی چشمه علی قرار گرفته وجلوه زیبایی به آن داده است.
مسجد مجموعه نیز در ضلع جنوبی حیاط مجموعه  واقع شده است . اطراف مجموعه و دو طرف حوض آن با انواع درختان بید وصنوبر وچنار استوار وبلند پوشانده شده است .مجموعه تفریحی چشمه علی وعمارت فتحعلی شاهی در میان آن در فضایی خوش آب و هوا از دیر بازمحیطی آرام و زیبا را برای مسافران گردشگران وگروه های مختلف دانشجویی واردوهای مختلف فراهم آورده است.
وجود گیاهان دارویی وگونه های مختلف گیاهی در منطقه به همراه باغ های گردو آلوو زردالو ودرختان میوه در روستاهای اطراف ونیز کوه هایی با معادن سنگ ساختمانی و ارتفاعات کوهستانی  منطقه  به جاذبه  های  گردشگری آن افزوده است. همچنین علاوه  بر بناهای تاریخی مجموعه  چشمه علی  قلعه های تاریخی ((منصور کوه )) و((مهرنگار)) از جاذبه های تاریخی منطقه به شمار میروند. به دلیل واقع شدن در ناحیه ی کوهستانی  از نظر پوشش گیاهی  در منطقه  تنوع زیادی دیده میشود. به همین سبب  گونه های جانوری آن متناسب باچنین منطقه و اقلیمی است. به دلیل جاذبه های  متنوع منطقه  به ویژه در مجموعه تفریحی چشمه علی  واطراف آن  اخیرا تبدیل اردوگاه  دانش آموزی  در جنب مجموعه  چشمه علی  به اردوگاه ملی مورد تصویب قرار گرفته که همین امر میتواند توانمندی های استفاده وسرمایه گذاری  در صنعت گرد شگری منطقه  را افزایش دهد.
راه های منطقه به دلیل موقعیت قرار گیری ویژه  از طریق دو راهی چشمه علی با شهرهای شمالی کشور یعنی استان مازندران و از سوی دیگر با شهرستان دامغان در ارتباط هستند. همین امتیاز دسترسی مناسب  بر امکان ارتباطی  واستفاده از جاذبه های منطقه افزوده است. تمامی راه های  دسترسی به این منطقه  نیز آسفالته هستند. این منطقه از برق سراسری  وآب لوله کشی برخوردار است . علاوه بر این برخی امکانات خدماتی  و رفاهی نیز در مجموعه چشمه علی  وجود دارند.
 

 

 

 

 

بازدید:5192

تاریخ ثبت: 1393/09/26
آخرین به روزرسانی: 1396/09/22