شنبه, 15 آذر 1399

1399

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  قرارداد درمان 1400-99 قرارداد درمان 1400-99 قوانین و بخشنامه ها 99/01 امور اداری 1399/04/31 تاریخ ثبت: 1399/04/31
 
  تفاهم نامه درمان 1400-1399 تفاهم نامه درمان 1400-1399 قوانین و بخشنامه ها 99.0.1 امور اداری 1399/04/31 تاریخ ثبت: 1399/04/31
 

1398

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  مقابله با تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکای جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران مقابله با تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکای جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران قوانین و بخشنامه ها 131252 ریاست جمهوری 1398/10/14 تاریخ ثبت: 1398/10/29
 
  قرارداد درمان 98 قرارداد درمان 98 قوانین و بخشنامه ها 40384 امور اداری 1398/04/23 تاریخ ثبت: 1398/04/23
 
  تفاهم نامه 99-98 تفاهم نامه بیمه درمان سال 99-98 قوانین و بخشنامه ها 98/01 امور اداری 1398/04/23 تاریخ ثبت: 1398/04/23
 
  افزایش حقوق کارمندان سال 98 افزایش حقوق کارمندان صنعت آب و برق سال 98 قوانین و بخشنامه ها 13599 امور اداری 1398/04/24 تاریخ ثبت: 1398/04/24
 

1397

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  افزایش حقوق کارکنان سال 97 افزایش حقوق سال 97 قوانین و بخشنامه ها 6994 امور اداری 1397/06/17 تاریخ ثبت: 1397/06/17
 
  افزایش حقوق کارکنان مدت معین سال 97 افزایش حقوق مدت معین سال 97 قوانین و بخشنامه ها 11308 امور اداری 1397/06/17 تاریخ ثبت: 1397/06/17
 
  دستورالعمل مساعدت درمان 98-97 دستورالعمل مساعدت درمان 98-97 قوانین و بخشنامه ها 9441 امور اداری 1397/07/10 تاریخ ثبت: 1397/07/10
 
  قرارداد بیمه درمان کارکنان(شاغلین و بازنشستگان) 98-97 قرارداد بیمه درمان کارکنان قوانین و بخشنامه ها 27896 امور اداری 1397/07/14 تاریخ ثبت: 1397/07/14
 

1396

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1657363 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/11/04 تاریخ ثبت: 1396/11/16
 
  نحوه 5 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی نحوه 5 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی قوانین و بخشنامه ها 96/14883/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/12 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تفاهم نامه بیمه درمان 97-96 تفاهم نامه بیمه درمان 97-96 قوانین و بخشنامه ها 96/01 امور کارکنان 1396/05/23 تاریخ ثبت: 1396/05/23
 
  بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق قوانین و بخشنامه ها 131/18/22 امور اداری 1396/05/23 تاریخ ثبت: 1396/05/23
 
  شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1396/05/22 تاریخ ثبت: 1396/05/24
 
  تصویب نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق تصویب نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق مصوبات هیات وزیران 1396/01/31 تاریخ ثبت: 1396/05/24
 
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور قوانین و بخشنامه ها 947 هیات وزیران 1396/01/28 تاریخ ثبت: 1396/05/24
 
  در خصوص محاسبه وجوه پرداختی محاسبه وجوه پرداختی مصوبات هیات وزیران 1396/01/26 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1489/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1396/01/27 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  معیارهای ارزیابی جایگاه‌های الکترونیکی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو سال 96 ارزیابی سایتهای شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 38265/96 واحد فن آوری اطلاعات وزارت نیرو 1396/08/01 تاریخ ثبت: 1396/10/19
 
  به کلیه دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع دستورالعمل احراز اصالت هویت بر خط دستورالعمل احراز اصالت هویت بر خط قوانین و بخشنامه ها 1595344 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/10/05 تاریخ ثبت: 1396/11/15
 
  دستور العمل میز خدمت ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و ارتقا رضایتمندی ارباب رجوع آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1538588 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/09/07 تاریخ ثبت: 1396/12/23
 

1395

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  پاداش دانش آموزی پاداش دانش آموزی قوانین و بخشنامه ها امور کارکنان 1395/12/12 تاریخ ثبت: 1395/07/19
 
  خدمات درمانگاه تخصصی دندانپزشگی نور خدمات درمانگاه تخصصی دندانپزشگی نور قوانین و بخشنامه ها 95/10622 امور کارکنان 1395/10/25 تاریخ ثبت: 1395/10/25
 
  فهرست بیماری های خاص و پرهزینه فهرست بیماری های خاص و پرهزینه قوانین و بخشنامه ها 95/886169 امور کارکنان 1395/11/19 تاریخ ثبت: 1395/11/19
 
  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت مصوبات 1126446 شورای عالی اداری 1395/12/28 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبات 1127128 شورای عالی اداری 1395/12/28 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  افزایش حقوق کارکنان سال 95 افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت درسال 95 قوانین و بخشنامه ها 95/17651/50/100 امور کارکنان 1395/04/06 تاریخ ثبت: 1395/04/06
 
  افزایش حقوق کارگری وزارت نیرو افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال 95 (کارگری وزارت نیرو) قوانین و بخشنامه ها 95/11956/50/100 امور کارکنان 1395/04/06 تاریخ ثبت: 1395/04/06
 
  افزایش حقوق کارکنان کار موقت(کارگری) و انجام کار معین (مشخص) افزایش حقوق کارکنان کار موقت(کارگری) و انجام کار معین (مشخص) قوانین و بخشنامه ها 95/12800/50/100 امور کارکنان 1395/04/06 تاریخ ثبت: 1395/04/06
 
  دستورالعمل مساعدت درمانی دستورالعمل مساعدت درمانی قوانین و بخشنامه ها 95/190/13786 امور کارکنان 1395/08/05 تاریخ ثبت: 1395/08/05
 
  لیست مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران لیست مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران قوانین و بخشنامه ها 95/631870 امور کارکنان 1395/09/09 تاریخ ثبت: 1395/09/09
 
  دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری ، لوله گذاری ، شستشو توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب با استفاده از بخش خصوصی دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری ، لوله گذاری ، شستشو توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب با استفاده از ب آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1395/01/20 تاریخ ثبت: 1395/09/13
 
  نشریه شماره 577 دستور العمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازند های سخت و تهیه گزارش حفاری آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 577 1395/01/25 تاریخ ثبت: 1395/09/13
 
  ادامه تحصیل کارکنان ادامه تحصیل کارکنان دستگاه های اجرایی قوانین و بخشنامه ها 38501/510 امور کارکنان 1395/10/01 تاریخ ثبت: 1395/10/01
 
  آئین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو آئین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو پدافند غیر عامل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 1395/06/31 تاریخ ثبت: 1396/03/10
 
  نظامنامه مدیریت ریسک نظامنامه مدیریت ریسک پدافند غیر عامل 95/15810/50/100 1395/03/03 تاریخ ثبت: 1396/03/13
 

1394

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت نیرو و شرکت های وابسته اصلاح نظام اداری آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 368984 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1394/11/25 تاریخ ثبت: 1396/11/07
 
  افزایش حقوق و مزایای کارمندان سال 94 افزایش حقوق کارمندان صنعت آب و برق در سال 1394 قوانین و بخشنامه ها 94/11011/50/100 امور کارکنان 1394/02/21 تاریخ ثبت: 1394/02/21
 
  افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار سال 94 افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار سال1394 قوانین و بخشنامه ها 94/190/2445 امور کارکنان 1394/03/04 تاریخ ثبت: 1394/03/04
 
  لیست مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران در استان سمنان مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران در استان سمنان قوانین و بخشنامه ها 94/120/634 امور کارکنان 1394/03/18 تاریخ ثبت: 1394/03/18
 
  تعیین حقوق و مزایای کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کار موقت کارگری در سال 94 افزایش حقوق کارکنان مدت معین قوانین و بخشنامه ها 94/190/5524 امور کارکنان 1394/04/09 تاریخ ثبت: 1394/04/09
 
  مهاجرت از پروتکل نسخه 4 به 6 مصوبه مهاجرت از پروتکل نسخه 4 به 6 مصوبات 1/30856 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1394/04/21 تاریخ ثبت: 1394/04/31
 
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور سند راهبردی پدافند سایبری کشور پدافند غیر عامل شورای عالی پدافند غیر عامل کشور 1394/02/29 تاریخ ثبت: 1396/03/10
 

1393

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  دستورالعمل اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار دستورالعمل اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 137047 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1393/11/07 تاریخ ثبت: 1393/12/05
 
  قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی قوانین و بخشنامه ها 1393/10/30 تاریخ ثبت: 1394/04/06
 
  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 181434/ت 43182 ک معاون اول ریاست جمهوری 1393/10/30 تاریخ ثبت: 1394/04/06
 
  جرائم رایانه ای متن کامل قانون جرائم رایانه ای قوانین و بخشنامه ها 1393/02/07 تاریخ ثبت: 1393/02/07
 
  ممنوعیت برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی دستگاه های اجرایی به بخش های دولتی برون سپاری قوانین و بخشنامه ها 210/93/2655 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 1393/02/30 تاریخ ثبت: 1393/03/27
 
  افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق افزایش حقوق سال93 قوانین و بخشنامه ها 723/190/93 امور کارکنان 1393/05/05 تاریخ ثبت: 1393/05/05
 
  بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق قرارداد درمان قوانین و بخشنامه ها 9-5/131/131/1393 امور کارکنان 1393/05/05 تاریخ ثبت: 1393/05/05
 
  ابلاغ تاکیدات ریاست محترم جمهور ابلاغ تاکیدات ریاست محترم جمهور قوانین و بخشنامه ها 93/17824/50/100 1393/03/20 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  بخشنامه 40690 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه 40690 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه قوانین و بخشنامه ها 40690 ریاست جمهوری 1393/04/15 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  درخصوص ارتقا کیفیت زندگی و سطح درآمد روستائیان به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم درخصوص ارتقا کیفیت زندگی و سطح درآمد روستائیان به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم قوانین و بخشنامه ها 1393/07/14 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  بخشنامه مدیریت مصرف انرژی مدیریت مصرف انرژی قوانین و بخشنامه ها 93/15969/10/100 وزارت نیرو 1393/03/03 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل و آتش سوزی منازل و ساختمان اداری بیمه مسئولیت مدنی وآتش سوزی قوانین و بخشنامه ها 9310/190/93 امور کارکنان 1393/06/02 تاریخ ثبت: 1393/06/02
 
  لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه ایران در تهران لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه ایران در تهران قوانین و بخشنامه ها 440334/93 امور کارکنان 1393/06/29 تاریخ ثبت: 1393/06/29
 
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع طرح تکریم مردم قوانین و بخشنامه ها 200/93/5697 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور 1393/04/24 تاریخ ثبت: 1393/07/30
 
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... پدافند غیر عامل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1393/03/10 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  دستورالعمل ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب قوانین و بخشنامه ها 93/100/10816 1393/06/17 تاریخ ثبت: 1395/04/13
 
  ابلاغ دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب ابلاغ دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب قوانین و بخشنامه ها 91/20968/31/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/04/16 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  اولویت بندی محدوده های مطالعاتی و پروژه های طرح احیاء اولویت بندی محدوده های مطالعاتی و پروژه های طرح احیاء قوانین و بخشنامه ها 93/140/15559 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/08/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده ( 8) قانون توزیع عادلانه آب تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده ( 8) قانون توزیع عادلانه آب قوانین و بخشنامه ها 93/26295/20/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/05/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  دستورالعمل مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب دستورالعمل مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب قوانین و بخشنامه ها 93/100/10816 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/06/17 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  سوخت چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری سوخت چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری قوانین و بخشنامه ها 93/10080/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/01/06 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری، اخذ جرایم، خسارت از برداشتهای غیرمجاز و قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری، اخذ جرایم، خسارت از برداشتهای غیرمجاز و قوانین و بخشنامه ها 93/140/14044 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/08/04 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  نظام نامه آبزی پروری نظام نامه آبزی پروری قوانین و بخشنامه ها 93/140/9046 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/05/25 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 7740/93/206 هیات وزیران 1393/06/17 تاریخ ثبت: 1396/11/07
 
  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک آیین نامه توسعه دولت الکترونیک آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 206/93/7740 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1393/06/10 تاریخ ثبت: 1396/12/12
 
  ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 200/145 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393/06/11 تاریخ ثبت: 1396/12/14
 

1392

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  صدور مجوز برای بسته بندی آب صدور مجوز برای بسته بندی آب قوانین و بخشنامه ها 92/46120/31/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/11/12 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  صدور مجوز حفر چاه به جای قنات در مناطق آزاد صدور مجوز حفر چاه به جای قنات در مناطق آزاد قوانین و بخشنامه ها 92/141/21864 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/12/17 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  قرارداد بیمه درمان کارکنان صنعت آب و برق درمان کارکنان قوانین و بخشنامه ها 92/131/131/5 امور کارکنان 1392/04/31 تاریخ ثبت: 1392/05/30
 
  افزایش حقوق کارگری ضریب ریالی قوانین و بخشنامه ها 100/50/12088/92 امور کارکنان 1392/01/26 تاریخ ثبت: 1392/06/13
 
  افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار افزایش اقلام کمک هزینه خانوار قوانین و بخشنامه ها 12903/190/92 امور کارکنان 1392/08/19 تاریخ ثبت: 1392/08/19
 
  مدل تلفیقی بیمه عمر زمانی و تمام عمر کارکنان بیمه عمر کارکنان قوانین و بخشنامه ها 13166/190/90 امور کارکنان 1392/08/21 تاریخ ثبت: 1392/08/21
 
  لازم الاجرا بودن فصل سوم قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد قوانین و بخشنامه ها 1392/09/17 تاریخ ثبت: 1392/10/16
 
  شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... پدافند غیر عامل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1392/04/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  ابلاغ آیین نامه واگذاری فعالیتهای تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاههای آب ابلاغ آیین نامه واگذاری فعالیتهای تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاههای آب قوانین و بخشنامه ها 92/100/3624 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/02/31 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه قوانین و بخشنامه ها 92/17771/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/03/13 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  نحوه رسیدگی به چاههای ثبت نام شده در قالب فرم شماره 5 قانون تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به چاههای ثبت نام شده در قالب فرم شماره 5 قانون تعیین تکلیف قوانین و بخشنامه ها 92/141/13192 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/08/05 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1391

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  قانون مجازات جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای قوانین و بخشنامه ها 1391/11/04 تاریخ ثبت: 1392/07/09
 
  وحدت رویه در آرای کمیسیون وحدت رویه در آرای کمیسیون قوانین و بخشنامه ها 91/47725/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/12/21 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  مصوبه هیئت وزیران در خصوص حقوق سال 91 حقوق و مزایای سال 1391 قوانین و بخشنامه ها 6658/190/91 وزارت نیرو-شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/10 تاریخ ثبت: 1391/04/14
 
  بخشنامه اجرایی درمان سال 91 درمان کارکنان قوانین و بخشنامه ها 530/2378/91 وزارت نیرو-شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/06/29 تاریخ ثبت: 1391/06/29
 
  دریافت گواهی ISMS اخذ گواهی ISMS قوانین و بخشنامه ها 1/32455 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 1391/07/29 تاریخ ثبت: 1391/08/18
 
  واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان قوانین و بخشنامه ها 200/91/3086 توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری 1391/02/09 تاریخ ثبت: 1391/08/22
 
  قرارداد درمان سال 91 -1 درمان کارکنان نعت آب و برق قوانین و بخشنامه ها 100/50/22404/91 وزارت نیرو-شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/24 تاریخ ثبت: 1391/11/11
 
  لایحه آزادی اطلاعات آزادی اطلاعات قوانین و بخشنامه ها 1391/04/11 تاریخ ثبت: 1392/07/09
 
  تعیین حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق حقوق و مزایا قوانین و بخشنامه ها 58404 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور 1391/03/27 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  مصوبه حد نصاب معاملات معاملات قوانین و بخشنامه ها 163735 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1391/08/21 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  فرمت گزارش عملکرد بودجه مصوب بودجه قوانین و بخشنامه ها 91/13715/غ وزارت نیرو 1391/02/10 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  دستور العمل ارزیابی واحد های آمار و اطلاعات آمار و اطلاعات آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل وزارت نیرو 1391/05/25 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  مزایای بخشودگی جریمه های نقدی بخشودگی جریمه های نقدی قوانین و بخشنامه ها 91/34985/530 وزارت نیرو 1391/08/27 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی آیین نامه ها قوانین و بخشنامه ها وزارت نیرو 1391/08/01 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل 37825/11/10 وزارت نیرو 1391/07/01 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل پدافند غیر عامل 446/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 1391/02/30 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  تامین سوخت چاههای کشاورزی تامین سوخت چاههای کشاورزی قوانین و بخشنامه ها 91/30802/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/07/18 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تجدید پروانه صلاحیت حفاری تجدید پروانه صلاحیت حفاری قوانین و بخشنامه ها 91/1418449 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تخصیص آب تخصیص آب قوانین و بخشنامه ها 91/141/1735 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/02/04 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تشکیل انجمن صنفی شرکتهای حفاری تشکیل انجمن صنفی شرکتهای حفاری قوانین و بخشنامه ها 91/141/7159 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/13 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حفاری تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حفاری قوانین و بخشنامه ها 91/141/12387 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/06/26 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  صنف حفاری صنف حفاری قوانین و بخشنامه ها 91/140/14208 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/07/19 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  کمبود آب شرب روستایی کمبود آب شرب روستایی قوانین و بخشنامه ها 91/23177/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/31 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  متقاضیان صدور پروانه بهره برداری چاههای فاقد پروانه متقاضیان صدور پروانه بهره برداری چاههای فاقد پروانه قوانین و بخشنامه ها 91/140/5468 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/03/24 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  مراحل اولیه تجدید پروانه صلاحیت حفاری مراحل اولیه تجدید پروانه صلاحیت حفاری قوانین و بخشنامه ها 91/141/8449 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1390

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سلامت نظام اداری قوانین و بخشنامه ها 181664 نهاد ریاست جمهوری 1390/10/17 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  سند ملی توسعه منابع آب سند ملی توسعه منابع آب صنعت آب 1390/12/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  ایجاد وحدت رویه و همسان سازی رسیدگی به پرونده های واصله ایجاد وحدت رویه و همسان سازی رسیدگی به پرونده های واصله قوانین و بخشنامه ها 90/140/27762 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/12/15 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  اجرای قوانین و مقررات مربوط به اطلاع رسانی معاملات قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی در وزارت نیرو قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  جرایم رایانه ای قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  قانون برگزاری مناقصات قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  متن کامل قرارداد درمانی قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  منع تصدی بیش از یک شغل دولتی قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  بلا اشکال بودن افتتاح حساب برای شرکت های دولتی نزد بانکهای غیر دولتی قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  واگذاری سهام شرکتهای دولتی قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  پرداخت چهل درصد سود ابرازی قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  آیین نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  قانون هدفمند سازی یارانه ها و اقدامات اجرایی آن قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  قوانین و مقررات دیوان محاسبات کشور قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قوانین و بخشنامه ها 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری آیین نامه ها قوانین و بخشنامه ها 90/8789/31/100 وزارت نیرو 1390/03/16 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  ابلاغیه شماره یک قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری فعال ابلاغیه شماره یک قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری فعال قوانین و بخشنامه ها 90/100/11027 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/05/19 تاریخ ثبت: 1396/02/30
 
  آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری قوانین و بخشنامه ها 90/100/6700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/03/30 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تهیه و تدوین شیوه نامه های مرتبط با مسائل حفاظت و بهره برداری تهیه و تدوین شیوه نامه های مرتبط با مسائل حفاظت و بهره برداری قوانین و بخشنامه ها 90/141/18789 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/08/22 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  شرایط انتقال پروانه صلاحیت حفاری شرایط انتقال پروانه صلاحیت حفاری قوانین و بخشنامه ها 90/141/1490 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/01/30 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  عدم بهره برداری از چاههای مجاز قبل از اخذ پروانه بهره برداری عدم بهره برداری از چاههای مجاز قبل از اخذ پروانه بهره برداری قوانین و بخشنامه ها 90/100/17587 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/08/07 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1389

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  بخشنامه های قدیمی قوانین و بخشنامه ها 1389/12/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز دستورالعمل پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز قوانین و بخشنامه ها 1/د پ پ وزارت نیرو 1389/12/12 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... پدافند غیر عامل مقام معظم رهبری 1389/11/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  تفاهم نامه نصب کنتورهای هوشمند آب و برق تفاهم نامه نصب کنتورهای هوشمند آب و برق قوانین و بخشنامه ها 89/100/20564 شرکت مدیریت منابع آب 1389/11/10 تاریخ ثبت: 1396/02/30
 
  آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهاد های قابل تعمیم و توسعه در صنعت آب و برق آیین نامه پیشنهاد ها قوانین و بخشنامه ها وزارت نیرو 1389/08/03 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  استاندارد راهبری و مدیریت اسناد استاندارد راهبری و مدیریت اسناد قوانین و بخشنامه ها 200/35793 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 1389/07/11 تاریخ ثبت: 1393/08/17
 
  دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... پدافند غیر عامل 100/42542 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1389/02/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  تمدید پروانه های بهره برداری چاه تمدید پروانه های بهره برداری چاه قوانین و بخشنامه ها 89/141//8175 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1389/06/21 تاریخ ثبت: 1396/02/30
 
  آیین نامه ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی آیین نامه ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 42401/61116 دفتر هیئت دولت 1389/03/18 تاریخ ثبت: 1396/12/27
 

1388

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند قوانین آیین نامه ها و نشریات مهندسی رودخانه نشریه شماره 518 1388/12/23 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور پدافند غیر عامل 1388/01/25 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران... آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران... پدافند غیر عامل 1388/09/21 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1387

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  نظام نامه آمار و اطلاعات نظام نامه آمار و اطلاعات آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 105297/50/100 وزارت نیرو 1387/10/01 تاریخ ثبت: 1391/04/17
 
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پدافند غیر عامل 46162 وزارت کشور 1387/03/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل 62870/50/100 دفتر وزیر 1387/06/24 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1386

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و بخشنامه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1386/07/25 تاریخ ثبت: 1396/11/07
 

1385

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی حقوق شهروندی 1385/09/01 تاریخ ثبت: 1394/06/12
 

1384

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای قوانین آیین نامه ها و نشریات مهندسی رودخانه نشریه 336 1384/12/13 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373/7/27 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی حقوق شهروندی 1384/06/01 تاریخ ثبت: 1394/06/12
 
  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حقوق شهروندی 1384/06/01 تاریخ ثبت: 1394/06/12
 
  آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ حقوق شهروندی 1384/06/02 تاریخ ثبت: 1394/06/14
 
  آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم پدافند غیر عامل . 19454 ت 33263 ّ معاون اول رئیس جمهور 1384/04/22 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1381

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  آیین نامه تحقق دولت الکترونیک آیین نامه تحقق دولت الکترونیک آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 13/722.ط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381/04/22 تاریخ ثبت: 1396/12/27
 

1380

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای مهار سیلاب رودخانه راهنمای مهار سیلاب رودخانه قوانین آیین نامه ها و نشریات مهندسی رودخانه نشریه شماره 242 1380/08/13 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 

1379

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای ساخت و نگهداری گوره ها راهنمای ساخت و نگهداری گوره ها قوانین آیین نامه ها و نشریات مهندسی رودخانه نشریه شماره 214 1379/11/11 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  آیین نامه حد بستر و حریم آیین نامه حد بستر و حریم قوانین آیین نامه ها و نشریات مهندسی رودخانه 1379/08/11 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  آیین نامه حد بستر و حریم رودخانه ها آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آیین نامه،نظام نامه،دستورالعمل 1379/01/01 تاریخ ثبت: 1396/11/28
 

1361

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب قوانین و بخشنامه ها 22/17335 شورای نگهبان 1361/12/22 تاریخ ثبت: 1396/12/22