شنبه, 15 آذر 1399

آمار نیروی انسانی به تفکیک سابقه خدمت تا انتهای آبان سال 98

 

میزان سابقه تعداد پرسنل شاغل
0-10 86
10-20 43
20-30 34

 

آمار نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام تا انتهای آبان سال 98

 

نوع استخدام تعداد پرسنل شاغل
رسمی 31
پیمانی 51
مدت معین 24
طرح 8
شرکتی 49

 

آمار نیروی انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی تا انتهای آبان سال 98

 

نوع مدرک تعداد پرسنل شاغل
دکتری 2
فوق لیسانس 54
لیسانس 37
فوق دیپلم 16
دیپلم 41
زیر دیپلم 13

 

 

بازدید:6598
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1398/09/23