سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

 گروه  : پروژه های شرکت
سد خاکی تویه دروار دامغان

اجرای طرح با هدف مهار و کنترل سیلاب و تغذیه سالانه سفره آبهای زیرزمینی و تنظیم 0.87 میلیون متر مکعب آب در سال می باشد

 

تاریخ شروع : 1388/11/10  |  تاریخ پایان : 1391/03/31

مجری طرح : جناب آقای نجف زاده                                                                                       
توضیحات بیشتر

 

 

 گروه  : پروژه های شرکت
اجرای تغذیه مصنوعی آبشرف و ریزو دامغان

مهار و کنترل سیلاب و تغذیه 3.7 میلیون متر مکعب آب در سال

 

تاریخ شروع : 1388/11/10  |  تاریخ پایان : 1390/08/05

مجری طرح : جناب آقای مهندس لواف                                                                                       
توضیحات بیشتر