شنبه, 15 آذر 1399

 

 گروه: پروژه های شرکت
سد مجن
اجرای سد با هدف کنترل سیلاب و تنظیم 4.75 میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف کشاورزی *فاز اول سد مجن شامل راه دسترسی و کمپ مسکونی پایان یافته و فاز دوم با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در حال انجام است.

 

تاریخ شروع : 1388/12/26  |  تاریخ پایان : 1396/12/25

مجری طرح : جناب آقای خیرخواه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
آبرسانی به شهر گرمسار
تأمین آب شرب شهر ایوانکی به میزان 3 میلیون مترمکعب در سال می باشد. با اجرای این طرح، آب مطمئن برای افق سال 1405 برای محدوده طرح تأمین میگردد.

 

تاریخ شروع : 1393/04/22  |  تاریخ پایان : 1397/12/25

مجری طرح : مهندس عسکری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 34   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های شرکت
مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار
اجرای طرح با هدف ترمیم، مرمت و بازسازی کانال انتقال آب به طول 37 کیلومتر و ظرفیت 15 مترمکعب در ثانیه *اجرای طرح در 2 فاز صورت می گیرد و هم اکنون فاز اول با پیشرفت فیزیکی 75 درصد در حال انجام است.

 

تاریخ شروع : 1388/04/16  |  تاریخ پایان : 1398/04/30

مجری طرح : جناب آقای خیرخواه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 47   درصد   

توضیحات بیشتر