سه‌شنبه, 1 مرداد 1398

خطبه 6-آماده نبرد

(در سال 36.هجرى در شهر مدینه آن گاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند، فرمود)
به خدا سوگند از آگاهى لازمى برخوردارم و هرگز غافلگیر نمى شوم،  که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با یارى انسان حق طلب، بر سر آن کس مى کوبم که از حق روى گردان است،
و با یارى فرمانبر مطیع، نافرمان اهل تردید را درهم مى شکنم، تا آن روز که دوران زندگانى من به سر آید. پس سوگند به خدا، من همواره از حق خویش محروم ماندم، و از هنگام وفات پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگرى اختصاص دادند.
مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با یارى انسان حق طلب، بر سر آن کس مى کوبم که از حق روى گردان است،
و با یارى فرمانبر مطیع، نافرمان اهل تردید را درهم مى شکنم، تا آن روز که دوران زندگانى من به سر آید. پس سوگند به خدا، من همواره از حق خویش محروم ماندم، و از هنگام وفات پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگرى اختصاص دادند.

http://farsi.balaghah.net

متن عربی           متن انگلیسی

 

بازدید:271
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1396/06/16
آخرین به روزرسانی: 1396/06/26