پنجشنبه, 21 آذر 1398

آمار بانوان شرکت به تفکیک سابقه خدمت تا انتهای خرداد سال 96

میزان سابقه تعداد بانوان شاغل
0-10 23
10-20 15
20-30 0

آمار بانوان شرکت به تفکیک نوع استخدام تا انتهای خرداد سال 96

نوع استخدام تعداد بانوان شاغل
رسمی 1
قراردادی 11
قرارداد معین 9
طرح 3
شرکتی 3

آمار بانوان شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی تا انتهای خرداد سال 96

نوع مدرک تعداد بانوان شاغل
دکتری 1
فوق لیسانس 13
لیسانس 17
فوق دیپلم 3
دیپلم 3
زیر دیپلم 0

 

 

بازدید:4664
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1396/07/17