یکشنبه, 26 آبان 1398

آمار نیروی انسانی به تفکیک سابقه خدمت تا انتهای تیر سال 96

 

میزان سابقه تعداد پرسنل شاغل
0-10 52
10-20 66
20-30 36

 

آمار نیروی انسانی به تفکیک نوع استخدام تا انتهای تیر سال 96

 

نوع استخدام تعداد پرسنل شاغل
رسمی 37
پیمانی 51
مدت معین 24
طرح 8
شرکتی 34

 

آمار نیروی انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی تا انتهای تیر سال 96

 

نوع مدرک تعداد پرسنل شاغل
دکتری 2
فوق لیسانس 42
لیسانس 57
فوق دیپلم 16
دیپلم 24
زیر دیپلم 13

 

 

بازدید:5962
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1396/07/17