چهارشنبه, 1 آبان 1398

    پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته

 

ردیف

عنوان پروژه تحقیقاتی

مجری

1

بررسی نقش سیستمهای درزه و شکافدار سازندهای سخت کوه بشم سمنان در ذخیره و انتقال آبهای فرورو و سطحی

نادر تقی پور

2

مدل شبکه عصبی پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد دامغان به کمک داده های تصاویر NOAAاز سطح پوشش برف

محمد ابراهیم

بنی حبیب

3

بررسی و شناخت راهکارهای آلودگی  منابع آب زیرزمینی با استفاده از فناوری نانو

مهدی اسکندری

4

برآورد روانآب حاصل از ذخیره برفی در ارتفاعات با استفاده از تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری

سعید همایونی

5

بررسی تغییر کیفیت منابع آبهای سطحی  و زیرزمینی ناشی از گنبدهای نمکی (منطقه بیابانک سمنان)

سادات فیض نیا

6

طبقه بندی رسوبات رودخانه ای فینسک در مقطع ورودی وبرآورد مقدار رسوبات وارده برسد فینسک

قدرت اله محمدی

7

طبقه بندی رسوبات رودخانه ای لبرود در مقطع ورودی وبرآورد مقدار رسوبات وارده برسد دامغان

قدرت اله محمدی

8

بررسی اثرات برداشت شن، ماسه و مصالح رودخانه ای از بستر وحریم رودخانه ها بر محیط زیست (مطالعه رودخانه حبله رود گرمسار)

بهرام ملک محمدی

9

بررسی اثرات برداشت شن، ماسه و مصالح رودخانه ای از بستر و حریم رودخانه ها ولایروبی مسیلها بر محیط زیست (مطالعه رودخانه مجن شاهرود)

خسرو حسینی

10

پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت شاهرود با استفاده از
مدل های استوکستیک و شبکه عصبی مصنوعی

صمد امامقلی زاده

11

بررسی اثرات پدیده نشست زمین در دشت های استان سمنان با استفاده از اینتروفرومتری در سنجش از دور

منصور ضیایی

12

بررسی نقش گسل های مهم در کنترل کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان سمنان

سید ناصر هاشمی

13

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری از سازه های اندازه گیری جریان در آبگیرهای شبکه آبیاری و زهکشی درجه سوم دشت گرمسار

مهدی جورابلو

14

مطالعه هیدروبیولوژیک رودخانه چشمه علی دامغان

کامران رضایی توابع

15

رسوب شناسی عضو ورسک سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد با تأکید بر فرایند کارستی شدن

سیر رضا موسوی حرمی

16

بررسی تأثیر معدنکاری ذغال سنگ در مجموعه معدنی طزره بر کیفیت منابع آب زیرزمینی

بهناز دهرآزما

17

بررسی تغییرات کمی و کیفی سطح آب زیرزمینی دشت مرکزی سمنان با استفاده از روشهای زمین آمار

سعید قره جلو

18

تحلیل عددی راهکارهای جلوگیری از نشست سدها ( مطالعه موردی: سد شهید شاهچراغی دامغان)

 

     
     

 

 

بازدید:4344

تاریخ ثبت: 1393/09/26
آخرین به روزرسانی: 1396/12/22