سه‌شنبه, 24 تیر 1399

نمایش آمار سال آبی:
« جهش تولید »
© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.

 

تولید و پشتیبانی: گروه دیبا
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه حبله رود / hable rud 3209 1 226.000 6.49 6.5 8.22 7.2 7.33 12.17 12.3 15.9 11.5 0 0 0
2 رامه رامه / rame 171 3 4.000 0.3 0.083 0.1 0.1 0.1 0.11 0.32 1.1 0.1 0 0 0
3 نمارک-ایوانکی نمارک / namarak 721 4 2.000 0 0.001 0 0 0 0.035 0.45 1.2 0.002 0 0 0
4 حاجی آباد-سمنان گلرودبار / golerodbar 1480 4 1.370 0.057 0.073 0.061 0.039 0.083 0.074 0.67 0.072 0.048 0 0 0
5 فینسک سفیدرود / sefidrud 248 4 19.450 0.514 0.685 0.792 0.564 0.935 1.385 2.017 2.268 1.014 0 0 0
6 درجزین گلرودبار / golerodbar 360 2 6.000 0.102 0.264 0.275 0.097 0.233 0.214 0.275 0.269 0.149 0 0 0
7 چاشم-سولا کبیر / kabir 271 3 1.000 0.088 0.076 0.097 0.072 0.062 0.086 0.553 0.523 0.124 0 0 0
8 لبرود چشمه علی/ cheshme ali 1310 1 25.000 0.82 0.815 0.882 0.766 0.72 0.9 1.18 1.1 0.87 0 0 0
9 پل آستانه دامغانرود / damghanrud 620 4 6.650 0.082 0.087 0.115 0.094 0.078 0.1 0.282 0.17 0.08 0 0 0
10 خروجی شاهرود شاهرود / shahrud 1965 4 1.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 فرحزاد فرحزاد / farahzad 129 3 11.000 0.11 0.15 0.18 0.15 0.12 0.175 0.24 0.19 0.19 0 0 0
12 مجن(آبشار) مجن / mojen 44 3 4.000 0.06 0.05 0.035 0.035 0.03 0.045 0.37 0.3 0.45 0 0 0
13 مجن(دوراهی) مجن / mojen 82 4 7.000 0.06 0.065 0.04 0.04 0.035 0.055 0.39 0.43 0.495 0 0 0
14 تاش(سفلی) تاش / tash 32 4 3.000 0.07 0.085 0.095 0.09 0.075 0.13 0.15 0.12 0.13 0 0 0
15 کالپوش-دوراهی مدرسه کالپوش / kalposh 26 4 3.000 0.07 0.071 0.028 0.027 0.026 0.03 0.04 0.04 0.037 0 0 0
16 حسین آباد-قوشه دگرمان کالپوش / kalposh 62 4 8.000 0.018 0.024 0.022 0.024 0.03 0.04 0.054 0.05 0.025 0 0 0
17 ابرسیج ابرسیج / abarseij 20 4 1.000 0.035 0.07 0.07 0.07 0.035 0.05 0.17 0.1 0.09 0 0 0
18 شهمیرزاد شهمیرزاد 25 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.