پنجشنبه, 22 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

آشنایی با شبیه سازی جریان اطراف سازه های هیدرولیکی در شرکت آب...

سمینار پژوهشی با عنوان " آشنایی با نرم افزار FLOW – 3D و کاربردهای آن (شبیه سازی جریان اطراف سازه های هیدرولیکی) در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار شد.

آب مساله ملی و مهمترین نیاز استان سمنان است

رئیس جمهور در جمع مردم استان سمنان با اشاره به اینکه آب مساله ملی و مهمترین نیاز استان سمنان است، افزود: ما نیاز داریم که بخشی از آب مورد نیاز کشور را از جنوب و بخشی...

از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان تقدیر شد

مدیر کل پدافند غیر عامل و دبیر شورای پدافند غیر عامل استان سمنان، با ارسال یک نسخه لوح از تلاشها و اقدامات مجدانه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان در هفته پدافند غیر...

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد؛

نشست روشنگری چیستی و چرایی در شرکت آب منطقه ای سمنان

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج نشست روشنگری با موضوعات: چیستی، چرایی و چگونگی دشمنی آمریکا علیه ملت ایران و چیستی و چرایی و چگونگی دشمنی مبارزه ملت ایران با آمریکا در...

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1397)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1397)

نتایج کمیسیون

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1397)

علام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه...


اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1396)


اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه و دی ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه و دی ماه سال 1396)