جمعه, 4 مهر 1399

                               امور منابع آب شهرستان گرمسار

 

موقعیت مکانی:

 شهرستان گرمسار- بلوار شهید بهشتی ، اداره امور آب شهرستان گرمسار

کدپستی : 35817-55796

تلفن : 023-34224163-34223090  دورنگار : 023-34226928


- سال تأسیس:1370

- مدیر شهرستان : جناب آقای مهندس ولی اله جورابلو

آدرس: گرمسار بلوار شهید بهشتی   کد پستی:  557960-35817

شماره تماس:  34223090-023    نام مدیر مربوطه: آقای ولی اله جورابلو   تعداد پرسنل:11  نفر    سال تاسیس: 1360

تاریخچه:

با تشکیل امور بررسیها و حفاظت منابع آب استان سمنان در سال 1359 ، نمایندگی امور در گرمسار با 3 نفر پرسنل تاسیس گردید. سپس با ارتقا امور بررسیها و حفاظت منابع آب استان در سطح اداره کل ، نمایندگی گرمسار نیز به سطح اداره آب ارتقا یافته و در سال 85 با تشکیل شرکت آب منطقه ای سمنان ، اداره آب به امور منابع آب شهرستان گرمسار ارتقا یافته است.

توصیف شرایط اقلیمی شهرستان:

 

شاخص ترین طرح های آبی انجام شده یا در حال انجام در شهرستان:

1- سد انحرافی و شبکه آبیاری دشت گرمسار 2- سد انحرافی و کانال انتقال آب سیمین دشت 3- سد مخزنی نمرود جهت بهبود کمی و کیفی آب مورد نیاز شرب ، کشاورزی و صنعت 4- اجرای سه پروژه تغذیه مصنوعی در سطح شهرستان

اولویت های تحقیقاتی در سطح شهرستان :

بهینه سازی مصارف آب زیرزمینی جهت تعادل بخشی مخازن آب زیرزمینی با رویکرد تنظیم بهره برداری از آبهای سطحی

وضعیت منابع آب زیرزمینی شهرستان به تفکیک دشت های شهرستان :

تعداد چشمه : 36 اعم از خشک و فعال

تعداد قنات : 44 اعم از دایر وغیر دایر

تعداد چاه : 815 شامل چاه های فعال ، غیر فعال و متروک

 

شرح مختصری از فعالیت های در حال انجام در شهرستان سمنان :

الف ) حفاظت آبهای زیرزمینی ، بازرسی و نظارت ، امور مشترکین :

1-    تشکیل وتکمیل پرونده در خصوص حفر چاه , کف شکنی ,جابجایی و انجام کارشناسی آنها و نهایتا صدور پروانه ونظارت بر حفاری ولوله گذاری .
2- محاسبه سوخت مورد نیاز موتور چاه ها وتایید آن در سامانه شرکت نفت.
3- بررسی و رسیدگی به استعلامهای واصله از ادارات زیربط.
4- وصول حق النظاره چاه ها وتعرفه های کارشناسی.
5- نظارت بر فعالیت های گروه گشت وبازرسی در سطح شهرستان.
6- طرح شکایت علیه متخلفین حفر وبهره برداری غیر مجاز از چاهها.

ب)حفاظت آبهای سطحی ومهندسی رودخانه:
1- تعیین حریم رودخانه ها ,انهار ومسیلها وپاسخ به استعلام اشخاص  حقیقی و حقوقی .
2- نظارت بر بهره برداری معادن شن وماسه در بستر رودخانه ها و کنترل برداشت مصالح رودخانه ای و خاک رس.
3- نظارت بر بهره برداری پروژه های تغذیه مصنوعی.
4- طرح شکایت در دادگاه بر علیه  متصرفین حریم وبستر رودخانه ها مسیل ها.
ج)مطالعات پایه منابع آب:
1- اندازه گیری ماهیانه سطح آب 61 حلقه چاههای مشاهده ای.
2- اندازه گیری ماهیانه آبدهی 73 حلقه چاه منتخب به لحاظ کیفیت وکمیت.
3- اندازه گیری جریان رودخانه وسیلاب ونمونه برداری رسوب وآب.
4- جمع آوری آمار وایستگاه های هیدرومتری, باران سنجی و تبخیر سنجی.
5- نظارت بر ایستگاه ها وکنترل کار متصدیان.

 

 

بازدید:6791

تاریخ ثبت: 1393/09/25
آخرین به روزرسانی: 1396/09/21