سه‌شنبه, 8 مهر 1399

خط مشی کیفیت شرکت

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران بعنوان یک شرکت دولتی در مجموعه کلان وزارت نیرو مطابق اساسنامه و با تاکید بر
 منشور اخلاقی شرکت ، رسالت زیر را عهده دار می باشد:
•    شناسایی و برنامه ریزی منابع آب استان
•    مطالعه و اجرای طرحهای توسعه، تأمین و انتقال منابع آب
•    حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
•    تخصیص و نظارت بر بهره برداری از منابع آب
•    اجرای وظایف ابلاغی از سوی وزارت نیرو
•    تهیه، تدوین و تحلیل آمار و اطلاعات پایه منابع آب
این شرکت افتخار دارد در راستای تحقق اهداف فوق و حصول اطمینان از  ارائه خدمات با کیفیت مطلوب اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد بین المللی ISO9001:2015 و در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکین بیش از پیش بکوشد.
رئوس خط مشی کیفیت به شرح زیر اعلام می گردد :
•    تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود مدیریت منابع آب
•    اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها و روشهای انجام خدمات با محوریت فناوری اطلاعات
•    تامین نیازمندیهای قانونی مشتریان و افزایش سطح رضایتمندی آنها از طریق تسهیل و تسریع در ارائه خدمات
•    ارتقاء مهارتها و تواناییهای تخصصی کارکنان بعنوان با ارزشترین سرمایه شرکت و تاکید بر حفظ کرامت انسانی آنها و تلاش در جهت افزایش سطح آگاهی و رضایت آنان
مدیر عامل شرکت در جهت تحقق اهداف فوق خود را متعهد به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت نموده و جهت تدوام و تناسب آن با اهداف سازمان ، این خط مشی را بطور مداوم در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می دهد.
از آنجا که این اهداف با تلاش فکری و عملی تمامی کارکنان محقق خواهد شد ، لذا لازم است همکاران محترم برای استقرار آن تلاش وافر نموده ومدیریت را در نیل به آن یاری نمایند.                                    

                                                                                                 ایرج حیدریان
                                                                                     رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

 

بازدید:4451

تاریخ ثبت: 1393/09/11
آخرین به روزرسانی: 1396/07/22