پنجشنبه, 6 آذر 1399

میزان اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی  ( شبکه دامغان )

 

سال مورد گزارش میزان ( هکتار )
96  
95 835
94 879
93 1069
92 1069
91 895.5
90 895.5
89 895.5
88 895.5

 

 

بازدید:5267
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1397/01/26