سه‌شنبه, 8 مهر 1399

میزان برداشت های غیر مجاز از چاه ها ( تا انتهای سال 98 )

 

سال مورد گزارش میزان شناسایی شده میزان شناسایی و مسدود شده
98 84 فقره 21 فقره
97 48 فقره 28 فقره
96 46 فقره 72 فقره
95 36 فقره 16 فقره
94 69 فقره 31 فقره
93 37 فقره 37 فقره
92 25 فقره 20 فقره
91 53 فقره 25 فقره
90 111 فقره 46 فقره
89 103 فقره 67 فقره
88 125 فقره 41 فقره

 

بازدید:5177
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1399/05/11