پنجشنبه, 10 مهر 1399

                                                          حمام سمنان

 

حمام نیز از جمله ابنیه آبی مهم شهری بوده که معمولا در مراکز محلات ویا در مجاور راسته های بازار و یا گذر های اصلی احداث می شده است و از دوره پیش از اسلام ، آثار به جای مانده از حمامهای خصوصی در کاخ تخت جمشید (دوره هخامنشی) و کاخ آشور (دوره اشکانی) یافت شده است. ولی تکوین حمامهای سنتی به گونه ای که تا پیش از سیستم لوله کشی جدید شهری مورد استفاده مردم قرار می گرفته است به دوره اسلامی بر می گردد.
احداث حمام از جمله کارهایی عام المنفعه محسوب می شده است و افراد و صاحب منصبان به احداث حمام در مرکز شهر و یا بازار اقدام می کردند. بزرگان محلات مختلف نیز در مرکز محله و یا گذر ها برای اهل محل حمام می ساختند. بعضی از حمامها نیز وقفی بوده اند. البته حمام هایی نیز جهت کسب درآمد و گذران زندگی صاحب آن احداث می شده است.مصالح مورد استفاده در حمامها همواره مصالح با دوام و بام اکثر حمام های بزرگ و مهم بصورت طاق یا گنبد بوده است.به سه دلیل معمولا بنای حمامها در داخل زمین بوده ، اول به جهت کاهش تبادل حرارتی بین داخل و خارج فضای حمام . دوم مقاومت بهتر ساختمان در مقابل نیروی زلزله و سوم اینکه امکان سوار شدن آب جاری جویها که از رودخانه و یا قنات سرچشمه میگرفته بر حمامهایی که از این آب استفاده میکردند میسر میگشته است.

 

 

بازدید:3798

تاریخ ثبت: 1393/09/27
آخرین به روزرسانی: 1396/09/22