سه‌شنبه, 29 مهر 1399

                                                      چاه بادی شاهرود
 

در سطح استان به تعدادی چاهها که به منظور شرب دام توسط نیروی باد جریان آب را از سفره های تحت الارضی به سطح زمین می رسانند برخورد می کنیم از جمله جنوب دامغان و ونیکه سمنان، مطالعات نشان می دهد که ایران از نظر انرژی باد ظرفیت عظیمی ندارد و از این انرژی تنها می توان در بخشهایی از خراسان، زابل، قزوین و برخی از مناطق جنوب استفاده کرد. از نظر انرژی باد، مناطق منجیل و رودبار جزء بهترین مناطق دنیا هستند. باد یکی از انرژیهای نو بشمار می رود همچنین خورشید و انرژی گرمایی زمین توجه به انرژیهای نو در جهان زمانی جدی شد که مسائل زیست محیطی و مسئله انباشت گازهای گلخانه ای و عواقب آن مطرح گردید. در حال حاضر تنها 2% از کل انرژیمصرفی جهان از انرژیهای نو است که با احتساب انرژیهای برق آبی به 14% کیلوواتی شیراز تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
آب، باد، خورشید و یا هر منبع دیگر از جمله موهبتهای پروردگار بزرگ استو و مطرح نمودن این بخش از کتاب بیشتر بدین خاطر است که از این نعمت الهی در خصوص استخراج آب در آینده غافل نباشیم. در تصویر شماره 12-1 ساختمان یکی از چاهها ه با انرژی باد فعال است نشان داده شده است.

 

 

 

بازدید:4164

تاریخ ثبت: 1393/09/26
آخرین به روزرسانی: 1396/09/22