پنجشنبه, 10 مهر 1399

برنامه استراتژیک شرکت آب منطقه ای سمنان در افق چشم انداز 1395

جهت تهیه برنامه استراتژیک شرکت آب منطقه ای سمنان ، اعضای کمیته راهبردی اجرای برنامه ریزی استراتژیک متشکل از مدیران و کارشناسان برجسته انتخاب و جلسات تدوین برنامه ریزی استراتژیک با حضور مشاور محترم طرح با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن طی 15 جلسه و با ارائه مستندات برنامه،برنامه عملیاتی و بیانیه چشم انداز به شرح ذیل به پایان رسید:

1-اصول و ارزشهای حاکم بر شرکت

2- چشم انداز شرکت

سازمانی است ارتقاء یافته و کارآمد در مدیریت منابع آب که با بهره گیری از فناوریهای نوین و بهبود متوازن شاخص ها، در میان ده شرکت برتر شرکت های آب منطقه ای کشور، جایگاه خود را تثبیت نموده است.

3- بیانیه مأموریت شرکت

4- ارائه اهداف استراتژیک شرکت متناسب با جنبه های 5 گانه (مدیریت منابع آب، مالی، ذی نفعان(مشترکین و ارباب رجوع)،فرایندهای داخلی، رشد،یادگیری و نوآوری)

5- ترسیم نقشه استراتژی شرکت

6- تعیین شاخصهای کلیدی عملکردی(KPI)

نهایتا با اجرایی شدن برنامه ، عملکرد شرکت آب منطقه ای سمنان در ابعاد مختلف بهبود یافته و جایگاه این شرکت در میان شرکت های آب منطقه ای کشور ارتقاء خواهد یافت.

 

بازدید:4847

تاریخ ثبت: 1393/09/26
آخرین به روزرسانی: 1396/07/22