سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

 گروه  : پروژه های شرکت
آبرسانی به شهر دامغان

اجرای طرح با هدف تامین و تصفیه 5 میلیون متر مکعب آب شرب در سال (طرح در اسفند ماه سال 1393 به شرکت آب و فاضلاب استان سمنان تحویل گردید)

 

تاریخ شروع : 1388/08/26  |  تاریخ پایان : 1393/12/29

مجری طرح : جناب آقای عسکری                                                                                       
توضیحات بیشتر