سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

 گروه  : پروژه های شرکت
ساختمان سد کالپوش

اجرای سد با هدف مهار و کنترل سیلاب و تنظیم 13.5 میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف

 

تاریخ شروع : 1387/03/01  |  تاریخ پایان : 1394/04/31

مجری طرح : جناب آقای مصطفایی                                                                                       
توضیحات بیشتر