پنجشنبه, 22 آذر 1397

نمایش آمار سال آبی:
« حمایت از کالای ایرانی »
© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.

 

تولید و پشتیبانی: گروه دیبا
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه حبله رود / hable rud 3209 1 226.000 9.7 8.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 رامه رامه / rame 171 3 4.000 2.203 0.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 نمارک-ایوانکی نمارک / namarak 721 4 2.000 1.733 42.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 حاجی آباد-سمنان گلرودبار / golerodbar 1480 4 1.370 0.083 0.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 فینسک سفیدرود / sefidrud 248 4 19.450 0.403 0.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 درجزین گلرودبار / golerodbar 360 2 6.000 0.109 0.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 چاشم-سولا کبیر / kabir 271 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 لبرود چشمه علی/ cheshme ali 1310 1 25.000 0.18 0.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 پل آستانه دامغانرود / damghanrud 620 4 6.650 0.065 0.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 خروجی شاهرود شاهرود / shahrud 1965 4 1.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 فرحزاد فرحزاد / farahzad 129 3 11.000 0.12 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مجن(آبشار) مجن / mojen 44 3 4.000 0.04 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 مجن(دوراهی) مجن / mojen 82 4 7.000 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 تاش(سفلی) تاش / tash 32 4 3.000 0.055 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 کالپوش-دوراهی مدرسه کالپوش / kalposh 26 4 3.000 0.046 0.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 حسین آباد-قوشه دگرمان کالپوش / kalposh 62 4 8.000 0.015 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ابرسیج ابرسیج / abarseij 20 4 1.000 0.045 0.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 شهمیرزاد شهمیرزاد 25 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.