سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1398/07/09 نظارت برعملیات اجرایی بند انحرافی رودخانه چشمه علی دامغان و بازنگری مطالعات طراحی سازه آبگیر(صرفا شرکتهای عنوان شده در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/07/09
بازدید:173

       
تاریخ ثبت: 1398/06/25 مطالعات مرحله دوم و بازنگری مرحله اول ساماندهی رودخانه داستان مجن(صرفا شرکتهای عنوان شده در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/06/25
بازدید:186

       
تاریخ ثبت: 1398/06/06 مطالعات مرحله دوم آبرسانی از سد نمرود به سیمین دشت مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/06/06
بازدید:195

       
تاریخ ثبت: 1398/03/29 مطالعه تعیین شبکه پایش و حریم کیفی منابع آب محدوده های مطالعاتی شاهرود،بسطام،گرمسار(صرفا جهت شرکت مشاوران ذکر شده در دعوتنامه) و ایوانکی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/03/29
بازدید:216

       
تاریخ ثبت: 1398/03/05 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان (صرفا شرکتهای لیست کوتاه مندرج در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد فنی و مالی می باشند )) مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/03/05
بازدید:196

       
تاریخ ثبت: 1398/01/31 مطالعات مهندسی ارزش سد مخزنی فینسک(صرفا برای شرکتهای قید شده در دعوتنامه) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/01/31
بازدید:228

       
تاریخ ثبت: 1397/09/12 خدمات مشاوره و اطلاع رسانی،آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی در استان سمنان استعلام دفترقراردادها

تاریخ ثبت: 1397/09/12
بازدید:553

       
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 13 » صفحه: