سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1398/09/27 خدمات مهندسی نظارت بر عملیات میله کوبی حد بستر و حریم رودخانه دامغانرود (دیباج)(مرحله تجدید) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/27
بازدید:169

       
تاریخ ثبت: 1398/09/12 خدمات نقشهبرداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه آبگرم سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/12
بازدید:190

       
تاریخ ثبت: 1398/09/10 خدمات نقشه برداری و مطالعات آسیب‌شناسی، مرمت و بازسازی طرح‌های تغذیه مصنوعی استان سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/10
بازدید:167

       
تاریخ ثبت: 1398/08/25 خدمات مهندسی نظارت بر عملیات میله کوبی حد بستر و حریم رودخانه دامغانرود( صرفا شرکتهای نام برده شده در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/08/25
بازدید:183

       
تاریخ ثبت: 1398/08/20 خدمات مهندسی نظارت برعملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه های شرق استان سمنان( تنها شرکت های مندرج در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/08/20
بازدید:186

       
تاریخ ثبت: 1398/07/29 تهیه، ساخت، نصب و اجرای کارهای باقیمانده الکتریکال و هیدرومکانیکال سد مجن مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/07/29
بازدید:171

       
تاریخ ثبت: 1398/07/20 خدمات مشاوره گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست( فقط شرکتهای ذکر شده در دعوتنامه مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/07/20
بازدید:166

       
« 1 2 3 4 5 ... 6 13 » صفحه: