سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 خدمات مهندسی نظارت بر ساماندهی رودخانه حبله رود استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:181

       
تاریخ ثبت: 1398/10/22 تفاهم نامه بهره برداری ، تعمیر و نگهداری کنتورهای هوشمند آب و برق در سطح استان سمنان ارزیابی معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ ثبت: 1398/10/22
بازدید:179

       
تاریخ ثبت: 1398/10/04 الحاقیه شماره 1 عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه غرب استان سمنان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/04
بازدید:168

       
تاریخ ثبت: 1398/10/04 الحاقیه شماره 1 عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه شرق استان سمنان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/04
بازدید:176

       
تاریخ ثبت: 1398/09/27 مطالعات هیدروگرافی سد دامغان (استعلام بهای عمومی) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/27
بازدید:170

       
تاریخ ثبت: 1398/09/27 میکروژئودزی سد مخزنی دامغان (فراخوان عمومی) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/27
بازدید:169

       
تاریخ ثبت: 1398/09/27 خدمات نقشه¬برداری و مطالعات آسیب‌شناسی، مرمت و بازسازی طرح‌های تغذیه مصنوعی استان سمنان(تجدید استعلام بهاء) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/27
بازدید:176

       
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: